Building the Smart City from down to top

by     Posted on November 12, 2015


####Construint la Ciutat Intel·ligent des de baix: Ara és LoRa

Fa anys que s’està treballant per construir ciutats intel·ligents connectant sensors i actuadors a la xarxa. Ens preguntem però de quina manera ho podem fer per fomentar la independència tecnològica i l’autonomia social.


L’estiu passat a Amsterdam un grup de ciutadans van col·locar 10 antenes d’una nova tecnologia de radio lliure (LoRa) per cobrir la ciutat amb una xarxa de dades d’accés lliure (denominada Things Network). Aquest model s’està replicant arreu del món i té el potencial de posar les bases d’una ciutat intel·ligent construïda des de baix i en mans de la ciutadania (commons).


En aquesta jornada parlarem sobre els bens comuns com a model de governança col·lectiva, de la xarxa “Long Range” (LoRa) i el Things Network, de les possibilitats de desplegar-ho a Barcelona i Catalunya, de les oportunitats però també limitacions i riscs de l’Internet de les Coses, del paper transformador de l’Arduino i de com pensar en models de negoci dins d’ecosistemes sostenibles.


Moderador: Ricard Faura: Generalitat de Catalunya / Societat de Coneixement


Ponents:

  • -Guillem Camprodon; Mara Balestrini: FabLab BCN

  • -Wouter Tebbens: impulsor Things Network Barcelona / president del Free Knowledge Institute

  • -Marco Berlinguer: investigador IGOPnet, co-fundador Escola dels Comuns Barcelona

  • -Javi Creus: Ideas4change

  • -Xavier Pi: Coordinador Embedded Systems, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrial de Catalunya


On: FabLab BCN (Headquarters of Smart Citizen)

Carrer de Pujades, 102, Barcelona

Quan: Dilluns 16 Nov, 18 - 20:00

Accés gratuït


/////////////////////////////

####Building the Smart City from down to top: Now is the time


For years people have been working to build smart cities by connecting sensors and actuators to the network. But we wonder what can we do to encourage technological independence and social autonomy.


Last summer a group of citizens in Amsterdam placed 10 antennas of a new technology of free radio (LoRa) to cover the city with an open access data network (called The Things Network). This model is being replicated around the world and has the potential to lay the foundations for a smart city built from below and in the hands of
Citizens (commons).


During this conference we’ll talk about the commons goods as a model of collective governance of the “Long Range” network (LoRa) and the Things Network, the possibilities to deploy it in Barcelona and Catalonia, but also about the limits and risks of the Internet of Things, the transforming role of Arduino and how to think about business models within sustainable ecosystems.


Moderator: Ricard Faura: Generalitat de Catalunya / Societat de Coneixement


Speakers:

  • -Guillem Camprodon; Mara Balestrini: FabLab BCN

  • -Wouter Tebbens: Things Network Barcelona promoter / President of the Free Knowledge Institute

  • -Marco Berlinguer: IGOPnet researcher, co-founder of the Escola dels Comuns Barcelona

  • -Javi Creus: Ideas4change

  • -Xavier Pi: Embedded Systems Coordinator, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrial de Catalunya


On: FabLab BCN (Headquarters of Smart Citizen)

Carrer de Pujades, 102, Barcelona

When: Monday 16 Nov, from 18 - 20:00 hs

Free access


More info here.

Subscribe to our newsletter


Founded by:
In collaboration with:
Partners:

Visit us

Institut d´arquitectura avançada de Catalunya.
C/Pujades 102 baixos. Poble Nou, Barcelona, 08005, Spain

Map

About Fab Lab Barcelona:
info@fablabbcn.org
About services and products:
pro@fablabbcn.org

Legal Notice
Privacy Policy
Cookies Policy
Fab Lab

© 2019 IAAC | Fab Lab Barcelona

Found errors? - Help us fix this page